LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI 3

30/10/2017 23:59:08 PM

Chủ tịch HĐQT Công ty HALCOM cùng với đoàn cán bộ chủ chốt của Công ty cũng đã tiến hành thăm quan hiện trường dự án và tham dự buổi lễ cùng với Ban lãnh đạo và CBNV của Công ty CP Phong điện miền Trung.

Chủ tịch HĐQT Công ty HALCOM cùng với đoàn cán bộ chủ chốt của Công ty cũng đã tiến hành thăm quan hiện trường dự án và tham dự buổi lễ cùng với Ban lãnh đạo và CBNV của Công ty CP Phong điện miền Trung.
Sau lễ động thổ, Công ty CP Phong điện Miền Trung sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo để tiến hành đầu tư xây dựng dự án. Trong giai đoạn I của dự án, Dự án Điện gió Phương Mai 3 sẽ có công suất ban đầu là 21M, bao gồm 14 tuabin với tổng mức đầu tư khoảng 40 triệu USD được xây dựng trên tổng diện tích hơn 120 ha sẽ cung cấp lên lưới khoảng trên 70 triệu Kwh/năm và giảm phát thải 40 nghìn tấn CO2/năm. Doanh thu dự kiến của dự án giai đoạn này đạt 150 tỷ/năm. Dự án không chỉ mang lại ý nghĩa đối với ngành năng lượng điện gió tại Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng mà còn góp phần phát triển không nhỏ cho kinh tế - xã hội của địa phương.
Giai đoạn 2 của dự án sẽ được các đơn vị tư vấn quốc tế nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi trình HĐQT Công ty và các cơ quan chức năng phê duyệt. Dự kiến trong giai đoạn 2, dự án sẽ tăng thêm 20MW điện gió và 20 MW năng lượng mặt trời.