Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 17 - 22.11.2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 17 - 22.11.2022

16/12/2022 11:06:34 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 17 - 22.11.2022

Thông tin tuyển dụng 2022

Thông tin tuyển dụng 2022

16/12/2022 05:50:44 AM

Thông tin tuyển dụng 2022

ĐIỆN GIÓ: XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐIỆN GIÓ: XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

31/10/2017 00:08:43 AM

Với nhu cầu điện năng ngày càng tăng, Việt Nam cũng đang từng bước coi việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có phong điện là “chìa khóa” để giải quyết bài toán về an ninh năng lượng, qua đó góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh của đất nước.

ĐẦU TƯ 100 - 150 TRIỆU USD XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ NHƠN HỘI TẠI BÌNH ĐỊNH

ĐẦU TƯ 100 - 150 TRIỆU USD XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ NHƠN HỘI TẠI BÌNH ĐỊNH

31/10/2017 00:05:46 AM

ĐẦU TƯ 100 - 150 TRIỆU USD XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ NHƠN HỘI TẠI BÌNH ĐỊNH Ngày 10/3/2017, theo công văn số 976/UBND-KT, HALCOM đã chính thức nhận được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định đối với việc thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội trên địa bàn tỉnh.

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP PHONG ĐIỆN MIỀN TRUNG TỪ CÁC CÁ NHÂN

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP PHONG ĐIỆN MIỀN TRUNG TỪ CÁC CÁ NHÂN

31/10/2017 00:03:53 AM

Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long : Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần Công ty CP Phong điện miền Trung từ các cá nhân

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 12 - 14.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 12 - 14.07.2017

31/10/2017 00:01:23 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 12 - 14.07.2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA HALCOM TẠI CÔNG TY PHONG ĐIỆN MIỀN TRUNG

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA HALCOM TẠI CÔNG TY PHONG ĐIỆN MIỀN TRUNG

31/10/2017 00:00:46 AM

Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long : Quyết định của HĐQT về việc cử người đại diện phần vốn góp của HALCOM tại Công ty Phong Điện Miền Trung

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI 3

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI 3

30/10/2017 23:59:08 PM

Chủ tịch HĐQT Công ty HALCOM cùng với đoàn cán bộ chủ chốt của Công ty cũng đã tiến hành thăm quan hiện trường dự án và tham dự buổi lễ cùng với Ban lãnh đạo và CBNV của Công ty CP Phong điện miền Trung.

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 26 - 28.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 26 - 28.07.2017

30/10/2017 01:00:28 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 26 - 28.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 22 - 24.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 22 - 24.07.2017

30/10/2017 01:00:01 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 22 - 24.07.2017