Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 08 - 10.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 08 - 10.06.2017

30/10/2017 00:46:36 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 08 - 10.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 01 - 02.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 01 - 02.06.2017

30/10/2017 00:45:03 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 01 - 02.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 29 - 31.05.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 29 - 31.05.2017

30/10/2017 00:44:00 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 29 - 31.05.2017

ĐIỀU DOANH NGHIỆP MUỐN NÓI

ĐIỀU DOANH NGHIỆP MUỐN NÓI

15/10/2017 22:09:34 PM

(CLO) “Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng so với Hội nghị lần trước tổ chức tại TPHCM thì tính gay gắt đã giảm đi rất nhiều. Lần này chủ yếu là các ý kiến góp ý những cách làm cụ thể, phương pháp tính toán cụ thể để giảm phiền hà cho doanh nghiệp” – Đó là ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính Phủ tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, chủ đề “đồng hành cùng doanh nghiệp” được tổ chức ngày 17.5 vừa qua tại Hà Nội. Đã có 16 ý kiến phát biểu của doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước tại Hội nghị và có khoảng 30 tham luận nữa đã được gửi bằng văn bản về văn phòng Chính phủ. Báo Nhà báo và Công luận xin trích dẫn một số những kiến nghị của doanh nghiệp trong Hội nghị lần này