LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI 3

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI 3

30/10/2017 23:59:08 PM

Chủ tịch HĐQT Công ty HALCOM cùng với đoàn cán bộ chủ chốt của Công ty cũng đã tiến hành thăm quan hiện trường dự án và tham dự buổi lễ cùng với Ban lãnh đạo và CBNV của Công ty CP Phong điện miền Trung.

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 26 - 28.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 26 - 28.07.2017

30/10/2017 01:00:28 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 26 - 28.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 22 - 24.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 22 - 24.07.2017

30/10/2017 01:00:01 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 22 - 24.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 18 - 20.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 18 - 20.07.2017

30/10/2017 00:59:37 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 18 - 20.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 08 - 10.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 08 - 10.07.2017

30/10/2017 00:57:08 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 08 - 10.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 02 - 04.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 02 - 04.07.2017

30/10/2017 00:55:35 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 02 - 04.07.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 28 - 30.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 28 - 30.06.2017

30/10/2017 00:55:09 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 28 - 30.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 23 - 25.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 23 - 25.06.2017

30/10/2017 00:54:27 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 23 - 25.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 19 - 21.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 19 - 21.06.2017

30/10/2017 00:54:06 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 19 - 21.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 15 - 17.06.2017

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 15 - 17.06.2017

30/10/2017 00:53:08 AM

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 15 - 17.06.2017